Takıntı Nedir?

TAKINTI (OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK) NEDİR?

Halk arasında “vesvese, takıntı” olarak bilinir. Kişinin obsesyon denilen istenmeyen, tekrarlayıcı düşüncelerinin olması ve bu düşüncelerin sonucunda kompulsiyon denilen istemsiz, dışarıdaki kişilere garip görünen birtakım hareketlerde bulunmasına Obsesif Kompulsif Bozukluk denir. Bu düşünceler ve davranışlar kişinin düzenini bozar ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu hastalığın görülme sıklığı %2’dir. Bulaşma, kuşku, cinsel, dinsel, sayma ve biriktirme gibi türleri vardır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Bulaşma Obsesyonu: Kişinin birinden ya da bir yerden hastalık, kir ya da mikrop bulaşacağından korkmasıdır.

  • Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu: Kişinin ocağı, camı, kapıyı, ütüyü açık unutmaktan kuşkulanması ve bunu defalarca kontrol etmesidir.

  • Dinsel Obsesyonlar: Kişinin içinden Allah’a küfretmesi ve bu yüzden namazının bozulduğunu düşünmesi dinsel obsesyona bir örnektir. Bu tarz düşünceler yüzünden kişi ibadetini defalarca tekrarlar.

  • Simetri Obsesyonu ve Düzeltme Kompulsiyonu: Kişinin çevresindeki eşyalar yerli yerinde olmayınca, yamuk durunca rahatsız hissetmesi ve bunları düzeltmedikçe rahat etmemesidir.

  • Sayma Obsesyonu: Kişinin bazı aktiviteleri belli bir sayıda yapmazsa o işin yanlış olacağını düşünmesidir.

Bu obsesyonlar tüm obsesyon çeşitlerinden yalnızca bazılarıdır.

Bu düşünceler herkesin aklından geçebilir; ancak bunlar sizin hayat kalitenizi olumsuz yönde etkiliyorsa, sizi çok meşgul ediyorsa büyük ihtimalle Obsesif Kompulsif Bozukluğunuz var demektir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Obsesif düşüncelerin ve kompulsif davranışların altında yatan düşünceler üzerinde durulur. Aynı zamanda Davranışçı Terapi yöntemiyle bu hareketlerin azaltılması üzerinde odaklanılır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Obsesif düşüncelerin ve kompulsif davranışların altında yatan düşünceler üzerinde durulur. Aynı zamanda Davranışçı Terapi yöntemiyle bu hareketlerin azaltılması üzerinde odaklanılır.

Randevu için hemen arayın >> 05332355021